| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualno¶ci
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osi±gnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l ucz±cy w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

Egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 19 sierpnia 2016 r.
w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania
egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017

egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i części dotycz±cej języka obcego nowożytnego. Każd± część egzaminu przeprowadza się innego dnia.

Część humanistyczna odbędzie się 19 kwietnia 2017 r.:
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

- z zakresu języka polskiego
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut


Część matematyczno-przyrodnicza odbędzie się 20 kwietnia 2017 r.:
- z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia)
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

- z zakresu matematyki
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut
- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut


Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 21 kwietnia 2017 r.:
- na poziomie podstawowym
egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut
- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

- na poziomie rozszerzonym
egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut
- dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut
 Dziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch