| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

HISTORIA SZKOŁY

Nasza szkoła istnieje od 1971 roku. Placówka funkcjonowała początkowo jako Szkoła Podstawowa nr 7 później jako Zespół Szkół Publicznych nr2 a obecnie Gimnazjum Publiczne nr 2.

Krótka historia...

Szkoła Podstawowa Nr 7 została oddana do użytku w 1971 roku.

16 czerwca 1971 roku odbyło się pierwsze zebranie Rady Pedagogicznej SP nr 7. Oprócz Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego w Radzie uczestniczyli: Inspektor Szkolny mgr Czesław NOGAL oraz Przewodniczący MRN - Marian ZAWISZA.
Inspektor Szkolny przedstawił Radzie Kierownika Szkoły p.Eugeniusza ABRAMOWICZA oraz jego zastępcę p. Kazimierza KOZŁOWSKIEGO.
Przed Dyrekcją i Gronem postawiono zadanie, aby jak najszybciej zagospodarować pomieszczenia i teren wokół szkoły, zapoznano również z projektem organizacyjnym Szkoły Podstawowej Nr 7 na rok szkolny 1971/72.
Powołano Tymczasowy Komitet Rodzicielski w składzie:

 • inż. WESOŁOWSKI Jacek - przewodniczący;

 • BEDNARSKI Jan - wiceprzewodniczący;

 • RUSAKIEWICZ Witold - wiceprzewodniczący;

 • inż. WESOŁOWSKI Jacek - przewodniczący;

 • BEDNARSKI Jan - wiceprzewodniczący;

 • RUSAKIEWICZ Witold - wiceprzewodniczący;

 • inż. MATKOWSKI Józef - członek;

 • MAZUR Stefan - członek;

 • MECHŁO Jan - członek;

 • SADOWSKA Danuta - członek;

 • SASIN Czesław - członek;

 • SAWA Halina - członek;

 • STEMPLEWSKA Wiesława - członek.

Pokonując trudności, przy ogromnym zaangażowaniu wielu ludzi (wymienić chociażby kierownika administracyjnego Bazylego GRYKO) 09 września 1971 roku rozpoczęto rok szkolny Anno Domini 1971/72.
Praca dydaktyczna w tych warunkach była bardzo uciążliwa. Kilka lat zmagano się z piętrzącymi się problemami. Dzieci przybywało coraz więcej, a nie wszystkie pomieszczenia były już oddane do użytku.
Społeczność uczniowska podzielona była na trzy grupy wiekowe:
- klasy I - III - Uznamki;
- klasy IV - VI - Wolinianie;
- klasy VII - VIII - Strażnicy Morza.
03 grudnia 1971 roku opracowano Regulamin Uczniowski.
W roku 1975 Dyrekcja Szkoły, przy udziale samorządów klasowych i wychowawców, ogłosiła plebiscyt na patrona szkoły. Każda klasa przedstawiła trzy propozycje. W grudniu rozpoczęto przygotowania do nadania szkole imienia Henryka SIENKIEWICZA. Wniosek z decyzją o nadanie szkole imienia patrona, został przesłany do Wydziału Oświaty. 14 października 1976 roku nastąpiło uroczyste nadanie szkole imienia patrona - Henryka SIENKIEWICZA. Wkrótce też szkoła otrzymała sztandar. 27 maja 1977 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej.
W 1978 roku zaczęto gromadzić fundusz na pomnik patrona szkoły - Henryka SIENKIEWICZA.
Rok szkolny 1980/81 był trudny, spowodowany sytuacja w kraju, która nie sprzyjała stawianym zadaniom dydaktyczno - wychowawczym. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny. Należało uświadomić nauczycielom jak nowe wymagania stawia stan wojenny. Trzeba było zachować nade wszystko powagę, rozsądek i pomoc we wszystkich zawiłych sytuacjach.
W 1983 roku nastąpiło uroczyste odsłonięcie rzeźby popiersia patrona szkoły Henryka SIENKIEWICZA. W tym roku zaczęła funkcjonować w naszej szkole Spółdzielnia Uczniowska.
Nowy kodeks ucznia oraz nowy regulamin szkoły opracowano w 1988 roku - ogromna w tym rola Samorządu Szkolnego, wychowawców klas, a także Zespołu Wychowawczego Szkoły, któremu przewodniczyła Maria KUBIAK-CIESIELSKA.


W roku szkolnym 1990/91 wprowadzono do szkół religię.
We wrześniu 1993 roku szkoły przechodzą pod patronat gminy.
Od roku szkolnego 1999/2000 Szkoła Podstawowa Nr 7 przez kolejne trzy lata była Zespołem Gimnazjalnym, czyli Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Do tej szkoły uczęszczali uczniowie klas: IV, V, VI, VIII i I klasy gimnazjalnej. Klasy IV - te i I - sze gimnazjalne realizowały program, wg nowej podstawy programowej, natomiast klasy V, VI, VIII - kontynuowały dotychczasową podstawę programową. W tym czasie szkoła nosiła nazwę Zespołu Szkół Publicznych Nr 2.

Od roku 2002 szkoła pełni funkcję gimnazjum, o nazwie Gimnazjum Publiczne Nr 2. Do naszej placówki uczęszczają uczniowie po VI klasie Szkoły Podstawowej i uczą się w trzech poziomach klas gimnazjalnych.
W roku 2008 Gimnazjum Publicznemu Nr 2 oficjalnie nadano imię Henryka Sienkiewicza.Dziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch