| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

OFERTA EDUKACYJNA


Uczniom klas szóstych szkół podstawowych oferujemy naukę w klasach:

 • polsko-niemieckiej,
 • przyrodniczo-doświadczalnej,
 • matematycznej,
 • humanistycznej (dziennikarskiej),
 • polsko-angielskiej,
 • sportowej,
 • informatycznej,
 • ogólnej,
 • euro klasa z językiem niemieckim,
 • euro klasa z językiem angielskim.
 • pływacko–ratowniczej
 • z nauczaniem dwujęzycznym (język niemiecki)

W gimnazjum Publicznym nr 2 obowiązkowym językiem jest język angielski, drugim językiem obowiązkowym do wyboru jest język niemiecki lub francuski.

Atuty szkoły:
 1. Wysoki poziom nauczania.
 2. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 3. Poczucie bezpieczeństwa.
 4. Atmosfera akceptacji i życzliwości. Otwartość i demokracja.
 5. Możliwość nauki w klasach rozwijających zainteresowania uczniów.
 6. Pomoc pedagogiczna i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.
 7. Nastawienie na ucznia zdolnego (program Henryki).
 8. Wspomaganie ucznia słabego.
 9. Stosowanie aktywnych metod nauczania.
 10. Realizacja zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty innowacji pedagogicznych.
 11. Rozwijanie zainteresowań w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.
 12. Realizacja dwujęzycznego programu polsko-niemieckiego i możliwość nauki w Heringsdorfie.
 13. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży z Berlinem i Nordenham.
 14. Realizacja europejskich programów edukacyjnych. Polsko-duńska wymiana młodzieży.
 15. Możliwość twórczego rozwoju poprzez udział w różnorodnych artystycznych formach (Szkolna Rewia Talentów, Musicale, koło teatralne, plastyczne, nauka gry na gitarze).
 16. Możliwość realizacji różnorodnych imprez i przedsięwzięć edukacyjnych (ekologicznych, europejskich, językowych, historycznych).
 17. Sukcesy w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
 18. Aktywny udział młodzieży w debatach szkolnych, zawodach sportowych.
 19. Szkolny Klub Wolontariusza.
 20. Realizacja programu - Szkoła bez przemocy - w ramach ogólnopolskiego wyróżnienia (jako jedna z czterech szkół w województwie).
 21. Dialog i współpraca z rodzicami.
 22. Poszanowanie praw ucznia.
 23. Integracja ze środowiskiem lokalnym.
 24. Nowoczesna baza informatyczna (dwie nowe sale komputerowe, Multimedialne Centrum Informatyczne przy bibliotece szkolnej).
 25. Funkcjonowanie dzienników internetowych.
 26. Nowoczesna szkoła po kapitalnym remoncie.
 27. Tytuł Szkoły Sukcesu.


Dziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch