| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Lp. MIESIĄC TEMATYKA
1. WRZESIEŃ

Spotkanie z wychowawcą:
- zapoznanie rodziców z planem lekcji, planem wychowawczym szkoły, wymogami programowymi, kryteriami ocen z zachowania i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
- wybór trójek klasowych
- wysokość składek na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i komitetu rodzicielskiego.
- stypendia socjalne
- opinie psychologiczno-pedagogiczne
- informacje o zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym
- informacja o projekcie edukacyjnym

2. LISTOPAD

Spotkanie z wychowawcą:
- informacja o wynikach w nauce i zachowaniu "Drzwi otwarte". Obecność nauczycieli obowiązkowa.
- warsztaty

3. STYCZEŃ LUTY

Oceny semestralne z przedmiotów i zachowania. Podsumowanie wyników w nauce i zachowaniu za I semestr. Informacje o zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym. Pedagogizacja rodziców.

4. KWIECIEŃ

Spotkanie z wychowawcami. Bieżące problemy wychowawcze.
Zapoznanie rodziców z regulaminem egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego.
Warsztaty.

5. MAJ

Spotkanie z wychowawcą "Drzwi otwarte" - obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa. Preorientacja zawodowa.
Pedagogizacja rodziców.Dziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch