| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

SZKOŁA SUKCESU


Jan Amos Comenius

SOCRATES był programem powołanym przez 
Wspólnotę Europejską wspierającym międzynarodową współpracę szkół, uczelni oraz innych ośrodków związanych
 z edukacją i realizowany w Gimnazjum Publicznym nr 2 w roku szkolnym 2004/2005.

Program ten został ustanowiony w 1995 roku, początkowo na pięć lat (1995-1999),  a następnie przedłużony jako SOCRATES II na lat siedem (2000-2006).
W programie SOCRATES uczestniczyło 31 krajów. Polska brała w nim udział od 1998 roku.
Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu w roku szkolnym 2004/2005.
Program COMENIUS - obejmował edukację szkolną. Miał na celu podniesienie jakości kształcenia i wzmocnienia wymiaru europejskiego edukacji szkolnej, w szczególności poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy szkół, promowanie nauki języków obcych, kształtowanie świadomości interinterkulturowej.
Program COMENIUS składał się z trzech Akcji, z których szczególnie istotne dla szkół były:

 • Akcja 1 - Partnerskie Projekty Szkół

 • Akcja 2 - Szkolenie Kadry Edukacyjnej

COMENIUS Akcja 1 - Partnerskie Projekty Szkół przeznaczone były dla dzieci i młodzieży w wieku 3-19 lat. W akcji tej międzynarodowe grupy partnerskie współpracowały w celu realizacji uzgodnionego przez nich i zatwierdzonego przez Akcje Narodowe projektu edukacyjnego. Projekty stwarzały uczniom i nauczycielom z różnych krajów europejskich możliwość wymiany doświadczeń i wspólnej pracy nad wybranym tematem. Pozwalały uczestnikom dostrzec i zrozumieć różne aspekty europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. Efektem każdego projektu był konkretny produkt finalny świadczący o prowadzonych działaniach.

Partnerskie Projekty szkół obejmowały:

 • Projekty Szkolne

 • Projekty Językowe

 • Projekty rozwoju Szkół

Projekty Szkolne COMENIUSA promowały współpracę międzynarodową między grupami uczniów i nauczycieli z różnych krajów europejskich. Stwarzały uczestnikom możliwość wzajemnego poznania krajów, kultur oraz sposobów myślenia i stylów życia, a więc lepszego zrozumienia swoich partnerów. Partnerzy pracowali nad projektem w ramach zajęć szkolnych oraz podczas wizyt w szkołach partnerskich.

GP nr 2 realizowała od 2004/2005:

 • Program Socrates-Comenius Akcja 1

 • Typ projektu - projekt szkolny

 • Tytuł projektu - Literatura

 • Okres realizacji - 3 lata

 • Kraje partnerskie: Austria, Malta, Niemcy

 • Produkty finalne - w każdym projektowym 6 talerzy wykonanych w dowolnej technice o tematyce wspólnej dla wszystkich partnerów. Kopie prac przekazywane były do szkół partnerskich.

W każdym roku projektowym powstawał galeria 24 prac wykonanych przez wszystkich realizatorów Programu, która teraz ozdabia korytarze szkolne gimnazjum.

 Tematyka talerzy: 

I rok

literatura, historia, ekologia.
II rok muzyka narodowa, dekoracja ściany na przestrzeni wieków, tradycyjne potrawy inspiracje z natury
III rok religia - wartości moralne interpretowane i wyrażone w listach i symbolach
spotkanie - festiwale i inne społeczne inicjatywy, wydarzenia.
młodzież w UE - parlamentaryzm i demokracja.

 • Język roboczy projektu - angielski

 • Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach programu Socrates-Comenius

 Dziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch