| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

SZKOŁA SUKCESU

Gimnazjum Publiczne nr 2 w Świnoujściu otrzymało tytuł "Szkoły Sukcesu".


13 października 2008 roku w auli Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu w ramach Kampanii Edukacyjnej "Światło dla Oświaty" i przyznanie tytułów "SZKOŁA SUKCESU". Gimnazjum Publiczne nr 2 znalazło się wśród pięciu najlepszych szkół województwa zachodniopomorskiego i ma prawo posługiwać się zaszczytnym tytułem, nadanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i CDiDN w Szczecinie, przez trzy lata. Szkoła zgłosiła swój udział w konkursie w roku szkolnym 2007/2008 w kategorii "aktywność na rzecz środowiska lokalnego", w tym w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych.
Ocenie podlegała działalność gimnazjum w latach 2004-2007. W tym czasie szkoła stworzyła warunki do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Młodzież miała możliwość doskonalenia swoich umiejętności komunikowania się w języku obcym nie tylko podczas zajęć w szkole, ale w czasie wymian międzynarodowych (Niemcy, Malta, Austria), realizacji projektów (dwujęzyczny projekt polsko-niemiecki) i programów finansowych z funduszy unijnych (Sokrates - Comenius) Wiele przedsięwzięć związanych było z ekologią i ochroną środowiska naturalnego. Szkoła brała udział w realizacji programu "Lokalne Partnerstwo na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju", "Szkolna Sieć Monitoringu Parametrów środowiska". Opracowano dwie ścieżki ekologiczno - przyrodnicze: "Szlakiem świnoujskich Pomników Przyrody" oraz "Parki i Ogrody Województwa Zachodniopomorskiego". Ścieżki te mogą być wykorzystywane przez młodzież szkoły oraz młodzież z miasta do zajęć dydaktycznych.


W tej dziedzinie uczniowie odnieśli wiele sukcesów w województwie, a zdobyte nagrody wzbogaciły placówkę w pomoce naukowe i stworzyły warunki do rozwoju zainteresowań uczniów.
Szkoła stworzyła również możliwość wyrównywania szans edukacyjnych. Funkcjonują klasy wyrównawcze, odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne, realizowany jest program zstępowania agresji ART. oraz program młodzieżowych liderów działających na rzecz zapobiegania narkomanii. Cała społeczność szkolna miała możliwość poznać sposoby minimalizowania agresji i przemocy poprzez udział w ogólnopolskiej kampanii "Szkoła bez Przemocy". Efektywną formą zajęć pozalekcyjnych okazała się Rewia Talentów, której celem było rozwijanie zainteresowań uczniów, a przede wszystkim wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego i pokazanie, że można robić coś ciekawego, rozwijać się, na terenie własnej szkoły.


Cieszymy się, że nasza aktywność i realizowane w placówce przedsięwzięcia zostały docenione i nagrodzone. Przyznany tytuł jeszcze bardziej motywuje do dalszej i efektywnej pracy.
 Dziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch