| STRONA | LOGOWANIE | FORUM | LINKI | DOWNLOAD | KONTAKT |

SZKOŁA
Aktualności
Kadra
Pedagog
Patron
Historia szkoły
Dokumenty szkolne
Osiągnięcia uczniów
Sukcesy
Przedsiewzięcia
Klub wolontariusza
Uczniowie
Galeria szkolna
Gazetka szkolna
Podstawa program.
Zajęcia pozalekcyjne
Koncepcja pracy GP2
Zadaj pytanie

Współpraca zagr.
Erasmus+
Studyjna
Wymiana młodzieży

Egz. gimnazjalny
Ogólne informacje
TERMINY
Wyniki egz.gim.
Egzaminy-prezentacja

Oferta edukacyjna
OFERTA
Profile klas
REKRUTACJA

Inf dla rodziców
Zebrania z rodzicami
Wychowawcy
N-l uczący w klasach:
pierwszych
drugich
trzecich
Procedura zwalniania z W-Fu
WARUNKI UBEZPIECZENIA
OBIADY

FACEBOOK
Polub GP2 na FB


1% dla szkoły

Bezpieczne wakacje

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Klub został stworzony przy współpracy ze szczecińskim Stowarzyszeniem POLITES, które jest organizacją pozarządową i w ramach swojej działalności organizuje, promuje wolontariat oraz inicjuje i wspiera działalność dobroczynną. W ramach projektu „Aktywni żyją ciekawiej - rozwój wolontariatu w województwie zachodniopomorskim” stowarzyszenie przeszkoliło dwóch koordynatorów, którzy obecnie pełnią funkcję opiekunów klubu oraz nadzorują pracę wolontariuszy w klubie.

Szkolny Klub Wolontariusza skupia młodzież obdarzoną wrażliwością na potrzeby innych, która świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie włącza się w działalność dobroczynną. W ramach uczestnictwa w klubie młodzież dostaje szansę wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwijania zainteresowań, zdobycia umiejętności w nowych dziedzinach oraz wywierania wpływu na zmiany społeczne. Młodzież skupiona w szkolnym klubie wolontariusza podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk:

  • Społeczności szkolnej - jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska (uczniowi pomagają sobie nawzajem, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje)

  • środowiska lokalnego - (ochotnicy pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, organizują zbiórki, kwesty).

Uczniowie biorą udział w działaniach wolontarystycznych z ogromna pasją i zaangażowaniem. Jako pedagodzy możemy podkreślić, iż podejmowana przez uczniów aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jak również ważna jest ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.
W Szkolnym Klubie Wolontariusza regularnie organizowane są szkolenia dla wolontariuszy przez stowarzyszenie POLITES; rozszerzające wiedzę, umiejętności i ułatwiające prace wolontarystyczną.

Dotychczas nasi uczniowie- wolontariusze uczestniczyli w akcjach: „Dziewczynka z zapałkami”, „Góra grosza”, zbieranie darów dla domu dziecka, jak również nawiązaliśmy współpracę mim ze świnoujskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W przyszłości mamy nadzieję nawiązać współpracę z innymi organizacjami działającymi na terenie miasta, a zajmującymi się szeroko rozumianą pomocą, jak również chętnie zaangażujemy się w pomoc osobom prywatnym, które potrzebują i wyraża chęć skorzystania z naszej pomocy.

Chętne do współpracy organizacje, instytucje oraz osoby prosimy o kontakt :
Gimnazjum Publiczne nr 2, pedagog szkolny: Patrycja Dembowska, Dorota Nakonieczna (opiekunowie szkolnego klubu wolontariusza).

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu oraz zaspokojenie potrzeby bycia użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, poczucie odpowiedzialności za niego. To wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowywanym.

FOTOGRAFIE

 

13.02 2009 r. SZKOLENIE WOLONTARIUSZY
PROWADZONE PRZEZ PREZESA STOWARZYSZENIA „POLITES”

 

 

BELWEDER

WIZYTA STUDYJNA

WSPÓŁPRACA ZE SPON

WIZYTA WOLONTARIUSZY W DOMU DZIECKADziennik lekcyjny

PROGRAM UE

Certyfikaty

NASZE PROJEKTY
POCZTA
2008 Krzysztof Jaskulski. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2 & UserPatch